BACKHOPPNING  

SIP-satsningen mot etableringen av en gotländsk hoppbacke fortsätter. Vårt nygamla reservalternativ Hästnäs Pärk & Avelgaltsförenings lågprisalternativ Visby soptipp, är inte vårat förstahandsval även om det inte ser ut att bli något motorsportcentrum där.

En byggentreprenör inom klubben har påbörjat provgjutningar med Prefab-element i liten skala. Största problemet är att övertäckningen av tippen med lermassor och egenvikten av de element som provmonteras på tippen får lakvattnet att pressas ur likt en tvättsvamp. Det blir sättningar i konstruktionen. Höjden på anläggningen blir också lägre och instabil. Intilliggande fastigheter kan komma att drabbas.

Problem med en medlems intilliggande fastighet och dennes ständiga överklagande till miljödomstol, gör att SIP vänder blickarna till en annan entreprenör inom klubben som hyr delar av snäckbacken där det en gång funnits en numera sönderåkt liftanläggning. Den åsyftade byggentreprenören i föregående stycke bebygger i närheten av snäckbacken och schaktmassor från detta bygge skulle nog få upp  hoppbacken till rimlig nivå dels på höjden och även kostnadsmässigt. 

Prefab-elementen kan tänkas bli en stor exportvara i framtiden och innebära grundplåten till SIP´s storinternationella satsning. Elementen kan även komma att få ett alternativt användningsområde vid framtida anläggande av pensionärsbostäder. ALMI bör vara intresserade, även EU-bidrag bör kunna komma i fråga. Komplett backanläggning hoppas vi står klar i början på tiotalet av detta sekel.