Slättflis Idrottspojkar (SIP) bildades den 17 januari 1983 och klubben hade då för avsikt att komma åt RF-bidrag till rinkbandy verksamheten.

För att kunna få bidrag var man dock tvungen att vara ansluten till en idrott som var medlem i RF. Gymnastik-förbundet hade enklast kontrollregler -och var BILLIGAST- så då var det lämpligt att vara medlem där.

Volleybollverksamhet startades upp hösten 1983 och ledde till 6 raka DM-titlar innan vi fick stryk med 18-16 i avgörande set mot IF Hansa, som lade ner sin volleybollverksamhet senare samma höst.

1994 blev ett historiskt år -  Klubben hade tidigare som policy att inte ha med några damer. Men 1994, då DM-titlarna låg långt bakom oss var vi nödsakade att välja in damer i

klubben eftersom det stod i vår arbetsplan att DM-guld skall ingå.

Klubben har deltagit i mer än 20 olika idrotter genom åren. De flesta med stor framgång. Ett VM-guld har inbringats i klubbens historia nämligen i kortspelet Bräus.

Klubbens 22:a levnadsår går dock i förbistringens tecken och vi kommer att ta en tvist med Riksidrotts-förbundet (RI) om vårt varumärkes skyddade uttryck "SIP". RI har i en del sammanhang valt att förkorta Spontan Idrottsplats till SIP, vilket vi tycker är ett klart varumärkes intrång.

Vi vill på inget sätt bli förknippade med spontan idrott utan allt vårt idrottande är minutiöst planerat av vår planeringssektion.

Nu -2005- har klubben 59 medlemmar och återväxten verkar god då hela 24 stycken är mellan 7-20 år.

Vi hoppas att klubbens IT satsning ska få föreningen att nå nya medlemsrekord i och med  starten av denna hemsida. Det gäller bara att fler medlemmar blir uppkopplade på Internet.

Vissa av styrelsemedlemmarna har precis blivit uppkopplade på kommunalt avlopp så det kanske dröjer ett tag hos vissa, även om det kommunala nätet kan vara nog så snabbt, speciellt nedströms.

/Styrelsen i SIP - Slättflis Idrottspojkar