HURLING  
Ansvarig: Erik Oskar Broström

Då klubben ännu bara förfogar över en klubba ligger vi lite lågt, men siktet är inställt på en VM-kvalmatch på Gutavallen, gärna någon dag när VIF/Gute har ordinarie speldag så att de kan få utnyttja reservalternativet Lärkparken även sommartid.

Roma IF är redan vidtalade, de verkar ha en låg nyttjandegrad på Lärkparken sommartid, så det skall nog gå att ordna. Allt enligt SIP International.