STYRELSEN 2018

Ordförande: Tommy "China" Elingmark
Vice Ordförande: Peter Holmberg
Sekreterare: Torsten Flemming
Kassör: Ingrid Wahlén
Rödhårig: Erik Broström

Revisor: Tor Broström
Berberisutrotningsförman: Åsa Lynxell

Styrelsen brukar ha möten i god anda och med ojämna mellanrum. Styrelsearbetets tyngdpunkt ligger på medlems- & friskvård, ekonomi & festförberedande verksamhet.